Németh Kálmán Általános Iskola és AMI

Manó-suli

Iskolaelőkészítő program óvodásoknak.

 A manó-sulira jelentkezés itt

 

Mit fejlesztünk?

  • Szókincset, nyelvhelyességet
  • Beszédértést, beszédészlelést
  • Audió-vizuális figyelmet
  • Téri orientációt, térirányok felismerését
  • Szem-kéz koordinációt
  • Számfogalmat
  • Gestalt látást
  • Vesztibuláris rendszert
  • Ritmusérzéket, szerialitást
Nem található automatikus leírás.

 

Tudományos alapokon

Számtalan kutatási eredmény támasztja alá azt a tényt, hogy a kisiskoláskori élmények számottevően befolyásolják egy gyermek életét. a kezdeti sikerek önbizalmat adnak a későbbi akadályok leküzdéséhez, magukkal hozzák a tanuláshoz való pozitív hozzáállást. Ebben segít a Manó-suli iskola-előkészítő melyet minden nagycsoportos óvodásnak ajánlunk. A rendszeres találkozások eredményeképp az első tanítási napon mosolygós, az iskolát, tanítónéniket ismerő gyerekek töltik meg az első osztályt. Ők már képesek segíteni azokat a kisiskolásokat is, akik először lépik át iskolánk küszöbét. 

Manó-suli időpontok: csütörtökön

A foglalkozások16.30-kor kezdődnek kb. egy óra időtartamúak.

  1.

2018. október 4.

  6.

2019. január  31.

  2.

2018. október 18.

  7.

2019. február  14.

  3.

2018. november  15.

  8.

2019. március  7.

  4.

2018. december  6.

  9.

2019. március  21.

  5.

2019. január 10.

10.

2019. április   4.

 A foglalkozások közös mozgással kezdődnek a tornateremben, ezután egy tanteremben folytatódik a játék központú fejlesztés. 

Az év során 10 alkalommal találkozunk a gyerekekkel és a szülőkkel. A foglalkozások anyagszükségletéhez 3000 Ft hozzájárulást kérünk, melyet az első alkalommal gyűjtünk össze.

Szeretettel várjuk önöket és gyermekeiket!