Németh Kálmán Általános Iskola és AMI

Éves terv

ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI TÁJÉKOZTATÓ

SZŰRŐVIZSGÁLATOK:
A 19/2009 EüM.rendelet szerint a páros, tehát 2. 4. 6. 8. osztályok kötelezettek orvosi és védőnői szűrővizsgálatra.
A szűrések: súly-és magasság mérést, vérnyomásmérést, bőr, fogsor, tüdő, szív
ortopédiai vizsgálatot, pajzsmirigy vizsgálatát(csak felső tagozattól)
látásvizsgálatot, színlátás vizsgálatát(csak 6. osztályban) a hallás
vizsgálatát (külön alkalommal) tartalmazzák
A tanév folyamán munkatervben rögzített ütemezés szerint és az osztályfőnökkel is egyeztetett időpontban zajlanak a szűrővizsgálatok, melyről az érintett szülőket írásban értesítjük. A vizsgálat eredményét, az esetleges szülői teendőket, szakorvosi vizsgálatok szükségességét írásbeli tájékoztatóban közöljük (az egész osztály szűrése után), ha a vizsgálathoz beutaló szükséges, azt biztosítjuk.
Kérjük a szülőket, hogy a javasolt szakorvosi vizsgálatok eredményeit juttassák el hozzánk!

Tisztasági (tetvességi) szűrést szeptember, január, április hónapban (általában szünetek után) kötelező elvégezni, fertőzöttség esetén mindig írásbeli értesítést küldünk a szülőknek, melynek tudomásulvételéről és a kezelés elvégzéséről írásbeli igazolást kérünk vissza. A kezelést követően 3 x 2 hetente kell ellenőrizni a serkementességet, a fertőzött közösséget, illetve szükség szerint. (Természetesen a szülők - pedagógusok jelzése esetén külön alkalommal is tartunk ellenőrzést.)

VÉDŐOLTÁSOK:
Az 1. osztályba lépő tanulók csak akkor jöhetnek iskolába, ha megkapták, a 6 éves kori (diftéria-szamárköhögés –tetanusz - gyermekbénulás elleni) védőoltást.
A 6. osztályosok -2014 szeptemberében kanyaró - mumpsz - rózsahimlő elleni,
-2014 októberében diftéria – tetanusz - pertussis (szamárköhögés)
elleni védőoltásokban részesülnek.
A 7. osztályosok 2014 szeptemberében és 2015 márciusában hepatitis B (fertőző májgyulladás elleni) védőoltást kapnak.
A 7. osztályos lányok önkéntesen (ha a szülő ezt írásban kéri) HPV elleni oltást kapnak 2014 októberében és 2015 áprilisában
• A tanulókat az iskolaorvos részesíti a védőoltásokban a törvényben előírt módon.
• Amennyiben valamely oknál fogva a háziorvos, vagy más orvos már beadta a védőoltást, azt az iskolai oltás napjáig igazolni kell az iskolaorvosnál. Az oltás előtti 6 hónapban történt más védőoltás beadását is kérjük, jelezzék!
• Az iskolai védőoltás napjáról az iskolavédőnő előzőleg írásban értesíti a szülőket.
• A szülő csak írásban kérheti az oltás halasztását, megfelelő egészségügyi indokkal, melyet a védőnőhöz, vagy az iskolaorvoshoz kell eljuttatni.
• A védőoltás napjára az oltási könyvüket is be kell hozniuk, mert az oltás megtörténtét csak ebben tudjuk igazolni. A 7. osztályosok új oltási könyvet is fognak kapni.

Minden újonnan jött tanulónál azonban (akár 1. vagy a 8. osztályba jött is) ellenőrizni kell a kötelező védőoltásainak meglétét.
Hatályos Eü. rendelet szerint oktatási intézményekbe csak az a tanuló vehető fel, aki a kötelező védőoltásait megkapta.
A nem igazolt védőoltás nem tekinthető megtörténtnek, pótlásáról a jogszabályban elrendeltek szerint kell eljárni. (18/1998. (VI. 3.) NM rendelet)

EGÉSZSÉGNEVELÉS:
Az Iskolaegészségügyi Szolgálat tagjainak egyik feladata részt venni (a nevelési-oktatási intézmény egészségnevelési programjában meghatározott feladatok figyelembevételével) az egészségtan oktatásában elsősorban az alábbi témákban:
• az egészséggel kapcsolatos alapismeretek (tetű - kullancs, védőoltások személyi higiéné, fogápolás, egészséges életmód, betegápolás),
• családtervezés, fogamzásgátlás,
• szülői szerep, csecsemőgondozás,
• önvizsgálattal kapcsolatos ismeretek,
• szenvedélybetegségek megelőzése

GYÓGYTESTNEVELÉS:
A tanulók az iskolaorvos által végzett szűrővizsgálatok alapján, csoportos foglalkozásokra lesznek beosztva a tanév kezdetétől. Gyógytestnevelés alóli felmentés csak ortopéd szakorvos véleménye alapján lehetséges, melyet az iskolaorvoshoz kell eljuttatni.
Túlsúlyos tanulóknak egyéni vagy tömegsport, úszás javasolt.

FOGADÓÓRA:
Iskolaorvos: Dr. Babcsányi Judit
Rendelési idő: szerda 9-13 óráig

Iskolavédőnő: Papp Lászlóné
Rendelési idő: kedd – szerda: 9-14 óráig
páros hét hétfő: 9-14 óráig

A kiírt rendelési időben mindenkor rendelkezésére állunk a gyermekeknek, pedagógusoknak, szülőknek (telefonos egyeztetéssel egyéb időpont megbeszélése is lehetséges).

Együttműködésüket köszönjük:

Dr Babcsányi Judit Papp Lászlóné
iskolaorvos védőnő

Németh Kálmán AI.AMI
- Copyright © 2015 A&T