Németh Kálmán Általános Iskola és AMI

Hit- és erkölcstan oktatás

Intézményünkben a 2018/2019-as tanévben a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését a
következő egyházi jogi személyek vállalták:

 TÁJÉKOZTATÁS HIT ÉS ERKÖLCSTAN OKTATÁST VÁLLALÓ EGYHÁZI JOGI SZEMÉLYEKRŐL2018 001