Németh Kálmán Általános Iskola és AMI

Fontos információk a beiratkozásról

Elsősök beíratásához szükséges nyomtatványok
Elsősök  beíratása:
2017. április 20-án (csütörtökön) 8 - 19 óráig
2017. április 21-én (pénteken) 8-18 óráig lesz  a titkárságon.
 
Feltétlen hozzák magukkal:
Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás. Ez lehet:
1. Óvodai szakvélemény (ha iskolaérettségi vizsgálatra küldték gyermeküket, akkor az onnan kapott szakvéleményt is!)
vagy
A járási szakértői bizottság szakértői véleménye
Sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye
2. A gyermek születési anyakönyvi kivonata
3. A gyermek lakcímkártyája, vagy személyi lapja, ill. hatósági igazolvány
4. A gyermek TAJ kártyája
5. Nyilatkozat szülői felügyeletről
6. Nyilatkozat életvitelszerű tartózkodásról
 
A helyszínen nyilatkozni kell az Etika – Hittan, erkölcstan oktatásáról
 
Nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodásról - 2. számú melléklet letöltése
 
Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásról3. számú melléklet letöltése
 
Hit- és erkölcstan oktatás választása - nyilatkozat letöltése

Védőnői kérdőív elsősöknek - kérdőív letöltése

Németh Kálmán AI.AMI
- Copyright © 2015 A&T