Németh Kálmán Általános Iskola és AMI

Fontos információk a beiratkozásról

Elsősök beíratásához szükséges nyomtatványok
 
Elsősök  beíratása:
 
2018. április 12-én (csütörtökön) 8 - 19 óráig
2018. április 13-án (pénteken) 8-18 óráig
 
Feltétlen hozzák magukkal:
Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás. Ez lehet:

1. Óvodai szakvélemény (ha iskolaérettségi vizsgálatra küldték gyermeküket, akkor az onnan kapott szakvéleményt is!)
vagy
A járási szakértői bizottság szakértői véleménye
Sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye
 
2. A gyermek születési anyakönyvi kivonata
 
3. A gyermek lakcímkártyája, vagy személyi lapja, ill. hatósági igazolvány
 
4. A gyermek TAJ kártyája
 
5. Nyilatkozat szülői felügyeletről
  
A helyszínen nyilatkozni kell az Etika – Hittan, erkölcstan oktatásáról
  
Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásról - 3. számú melléklet letöltése
 
Hit- és erkölcstan oktatás választása - nyilatkozat letöltése

Védőnői kérdőív elsősöknek - kérdőív letöltése