Németh Kálmán Általános Iskola és AMI

A kisalagi iskola története

Az elmúlt száz esztendő alatt hozzávetőleg 30-40 ezer tanuló közel ötszáz nevelő és segítő töltötte élete hosszabb-rövidebb időszakát iskolánkban. Az élet zajlott a falak között a maga kimeríthetetlen gazdagságával, örömeivel, bánataival, felemelő és olykor lehangoló pillanataival. A szárnyas idő bizony itt is jól végezte dolgát, a burjánzó életből egyre jobban elmosódó, halvány emlék, az emlékekből könyv lett. - Akkor meg mivégre? - kérdezhetné bárki. Amennyire jogos a kérdés, annyira kézenfekvő a válasz is: azért, hogy maradna emlék mindazokról, akik az iskola évszázados históriájának részesei voltak. Mert tisztelet illet mindenkit, aki az iskoláért, az iskolában élte "egy-életét", dolgozott, tanult, tette, amit tenni rendelt sorsa. Tetteik apró köveiből épült fel a száz év története, emlékükből és emlékeikből ez a könyv. Azt reméljük, hogy a benne összegyűjtött anyag alkalmas arra, hogy az olvasó számára további, színesebb emlékezés forrása legyen. A szerkesztés során magunk is tapasztaltuk, hogy rég elfeledettnek hitt arcok, események váltak újra élővé. A kisalagi iskola története a közösség erejének a története. Csak elszánt és áldozatvállalásra kész közösség tud iskolát létrehozni és fenntartani ennyi időn át. Idézet 'A kisalagi iskola története' című könyvből: Zárszó

Németh Kálmán AI.AMI
- Copyright © 2015 A&T